sluiten
sluiten

Debiet dienstmateriaal

1. Debiet dienst-materiaal

WDC heeft zijn eigen afdeling die instaat voor de plaatsing en onderhoud van tapinstallaties: Quality Services.

Niet voor niets is voor deze naam gekozen: deze afdeling heeft tot taak u te helpen met het leveren van kwaliteitsbier aan uw klanten. En dat begint met de levering van tapinstallaties!

Afhankelijk van het bierverbruik dat u jaarlijks heeft, zal de kwaliteitsafgevaardigde van WDC de situatie in uw uitbating komen ‘opmeten’. Bij zijn bezoek zal hij bepalen welke installatie u nodig heeft om dat jaarverbruik te ‘vertappen’. Bij deze ‘opmeting’ wordt gekeken naar de situatie in ‘de zaal’ of café en naar de situatie in uw vatenopslag. Het aantal kranen wordt bepaald, de maten van het lekblad wordt vastgesteld en waar nodig kijken we naar aanpassingen om de omgevingsomstandigheden in de bieropslag zo aan te passen dat de kwaliteit van het bier in het glas zo optimaal mogelijk is.

WDC gebruikt materialen die duurzaam en modern zijn en die beproefd zijn in de praktijk. WDC kan u voorzien van de traditionele vateninstallaties of (bij verbruiken vanaf meer dan 300 vaten pils per jaar) van tankbierinstallaties.

Enkele voorbeelden:

Bone zuil Superchilled zuil Verlekken
Bierkoelers Volledige kelderinstallatie

Bieden wij naast tapinstallaties ook standaard flessenkoelkasten (of ‘flessenfrigo’s’) aan. Tijdens het eerder vernoemde opmetingsbezoek zal de kwaliteitsafgevaardigde bekijken welke flessenfrigo voor u geschikt is onder andere op basis van uw informatie over verbruiken.

Voorbeeld:

Flessenfrigo


Onderhoudsabonnement:
Een goede werking van een technische installatie vraagt om een goede behandeling van de installatie en om een goed onderhoud. Om die goede werking te garanderen kunnen wij u een onderhoudsabonnement voor uw tapinstallatie aanbieden.

Het onderhoudsabonnement geeft u recht op:
- 6 tot 7 reinigingen van de tapinstallatie per jaar (met regelmatige tussenpozen)
- preventief onderhoud op uw tapinstallatie
- herstelling van uw tapinstallatie bij storingen (mits deze niet het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van de installatie) voor dat deel van de installatie dat in het onderhoudsabonnement is ondergebracht.

2. Productproblemen

Ook in geval u een probleem hebt met een van de vatenproducten van Alken-Maes (Maes, Cristal, Campina, Mort Subite, Grimbergen, Ciney, Watneys, .....) kunt u bij Quality Services terecht.

Let op: daar wij er van uit gaan dat een kwaliteitsprobleem direct merkbaar is, moet het vat nog een bepaald volume bevatten, om in aanmerking te komen voor omruiling: indien u een kwaliteitsprobleem vaststelt moet u het vat direct afkoppelen en zo snel mogelijk onze diensten bellen: 011-590440 (Nl) of 011-590441 (Fr).

Indien u ons uw melding doet dan zorgen wij dat we binnen 7 werkdagen bij u geweest zijn om het vat (indien het een terechte klacht betreft) om te ruilen.

Zoals gezegd:
Bij een 20 liter vat moet er nog minstens 15 liter in het vat zitten
Bij een 30 liter vat moet er nog minstens 25 liter in het vat zitten
Bij een 50 liter vat moet er nog minstens 40 liter in het vat zitten

3. Technische Problemen

Indien u problemen hebt aan uw tapinstallatie (bijv. Als het bier niet koud genoeg is, indien u problemen hebt met het schuim, als uw installatie anderszins niet goed werkt) of flessenfrigo kunt u bij Quality Services terecht voor hulp.

U belt naar het nummer 011-590440 (NL) of 011-590441 (Fr) en wij zullen u proberen te helpen. ’s Avonds, in het weekend en op feestdagen zal u op een antwoord-apparaat terecht komen: wij zullen tijdens de werkuren u zo snel mogelijk terugbellen om een oplossing voor het probleem te bespreken.

Hou echter rekening met het volgende:

  1. Onderhoud en herstellingen aan uw tapinstallatie zijn gedekt binnen het onderhoudsabonnement (onder voorwaarde dat de installatie met de beste zorg is behandeld), maar enkel voor dat deel van de installatie waar u een onderhoudsabonnement voor hebt afgesloten.
  2. Indien u geen onderhoudsabonnement hebt op uw tapinstallatie, willen wij toch bij u komen herstellen, maar moet u er echter rekening houden dat er een kostenfactuur op zal volgen.
  3. Indien u storingen aan uw flessenfrigo hebt kunnen wij enkel voor herstelling zorgen indien deze flessenfrigo eigendom is van WDC Drinks en u deze in bruikleen is gegeven. Flessenfrigo’s die geen eigendom van WDC Drinks zijn, kunnen niet door ons hersteld worden.